Privacyverklaring

De foto’s op deze site zijn gevraagd en/of ongevraagd gemaakt door de fotografen van AFV Blerick. Naast landschappen, gebouwen, dieren, etc. worden ook personen gefotografeerd. Indien je wenst dat bepaalde foto’s uit een van de albums worden verwijderd is dat altijd mogelijk. Stuur een bericht naar de secretaris via het contactformulier en geef duidelijk aan welke foto’s verwijderd dienen te worden.

Deze site bewaart verder geen persoons gegevens. De enige persoons gegevens die te vinden zijn op deze site zijn de namen van fotografen bij foto’s en de namen van de leden. Ook in verslagen over gastsprekers staan de namen van deze sprekers. Ook deze gegevens kunnen op verzoek worden verwijderd door een bericht te sturen naar de secretaris via het contactformulier.

De fotoclub zelf heeft een privacy reglement waarin wordt beschreven hoe wij omgaan met gegevens van de clubleden en eventuele inschrijflijsten voor gasten bij gastlezingen.